Om de emissies van logistieke activiteiten te berekenen, moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Deze handreiking presenteert de keuzes op overzichtelijke wijze in een stappenplan. Onderstaande schema’s geven de verschillende stappen weer, die vervolgens nader worden toegelicht.