printheader.png

Toolbox

Naast de ontwikkeling van deze handreiking werden praktisch toepasbare instrumenten ontwikkeld met koploper bedrijven, zoals de Emissiescan Logistiek en de CO2-meetlat. Deze zijn beschikbaar via de Toolbox op de website van www.duurzamelogistiek.nl/nl-NL/toolbox/

De Emissiescan Logistiek is een meeromvattend rekenmodel voor verladers en transportbedrijven voor het berekenen van emissies van hun logistieke activiteiten en goederenstromen. De Emissiescan Logistiek en deze handreiking zijn op elkaar afgestemd.

De CO2-meetlat geeft wegvervoerders en logistieke dienstverleners de mogelijkheid om hun jaarlijkse CO2-uitstoot van transportmiddelen van hun eigen bedrijf te berekenen en te vergelijken met collega-vervoerders.