printheader.png

Logistieke activiteiten

Verladers hebben vaak (een deel van) hun logistiek ondergebracht bij andere partijen. Ook transportbedrijven besteden sommige activiteiten uit. Steeds meer bedrijven willen daarom niet alleen inzicht in hun eigen emissies, maar ook in die van andere partijen. In de tweede stap volgt daarom de keuze of de emissieberekening alleen gaat over de eigen logistieke activiteiten, of ook over de activiteiten van derden. Dit onderscheid is van belang omdat de berekeningswijze voor beide activiteiten kan verschillen.

In de volgende situaties is het raadzaam om ook de emissies van derden mee te nemen in de berekeningen:

Soms is het niet duidelijk of een activiteit als een eigen activiteit beschouwd moet worden, of als een activiteit van een andere partij. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ‘joint ventures’ of in gedeeltelijk uitbestede logistieke operaties. De Corporate Standard van Greenhouse Gas protocols kan in zo’n geval duidelijkheid scheppen. Zie hiervoor www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard.