printheader.png

Berekenen van emissies

In Stap 6 worden emissies van logistieke activiteiten berekend. Dit hoofdstuk zet de rekenmethodiek uiteen voor de verschillende transportmodaliteiten, voor scope 1, 2 en 3 én voor zowel eigen als uitbesteed (dedicated en gecombineerd) transport.

Iedere combinatie van deze aspecten vraagt om een eigen aanpak. In onderstaande tabel is aangegeven waar de methodiek voor een bepaald type transport te vinden is.

WegtransportBinnenvaartZeevaartSpoorvervoerLuchtvaartOverslag en handling van goederenOpslag van goederenDedicated vervoerBinnenvaartZeevaartSpoorvervoerLuchtvaartOverslag en handling van goederenOpslag van goederenScope 3E emissiesBerekening van emissies van aangekochte electriciteit (Scope 2)Berekening van emissies van aangekochte electriciteit (Scope 2)Dedicated vervoerGroupageVerschillen tussen dedicated vervoer en groupageVerschillen tussen dedicated vervoer en groupageVerschillen tussen dedicated en gecombineerd vervoerVerschillen tussen dedicated en gecombineerd vervoerVerschillen tussen dedicated en groupageVerschillen tussen dedicated en groupageLuchtvaartLuchtvaartOverslag en handling van goederenOverslag en handling van goederenOpslag van goederenOpslag van goederen

Naast de rekenmethode voor specifieke combinaties van transporttypen en emissies, is er ook een aantal algemene aspecten die een rol spelen bij de berekening van emissies. Deze aspecten worden hier besproken. Hier wordt ingegaan op de berekening van emissies van overslag en handling van goederen en hier wordt de opslag van goederen besproken.