printheader.png

Verdere ontwikkelingen

De methodiek voor het berekenen van emissies, de wijze van toewijzing van emissies aan gebruikers en het gebruik van bepaalde data en databronnen is een proces dat nog in volle ontwikkeling is, zowel in Nederland als in Europa.

Het programma Duurzame Logistiek/Connekt zal onder meer via haar website www.duurzamelogistiek.nl informatie geven over nieuwe versies van deze handreiking. Ook vindt u op deze website belangrijke wijzigingen en bijkomende informatie over het berekenen en rapporteren van emissies van logistieke activiteiten.

Ontwikkeling van een Europese standaard voor allocatie.

Ontwikkeling van een Europese standaard voor allocatie
sluitenHet innovatieprogramma Duurzame Logistiek participeert in een internationale werkgroep die in het kader van de CEN (European Committee for Standardization) werkt aan een Europese standaard voor het berekenen en rapporteren van emissies van transport en logistieke activiteiten. Verwacht wordt dat deze standaard in 2013 afgerond zal zijn.