printheader.png

Rapportage van het duurzaamheidbeleid

Bedrijven kunnen besluiten om over hun emissies – en de inspanningen om emissies te beperken – te rapporteren. Dit kan bijvoorbeeld in jaarverslagen, of in rapportages aan bepaalde klanten of leveranciers. De rapportages kunnen naast CO2-gegevens ook gegevens over andere emissies bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan luchtvervuilende emissies zoals fijnstof of stikstofoxiden. Ook worden soms andere aspecten meegenomen, zoals bodemverontreiniging, waterverontreiniging, geluidshinder, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden. Deze handreiking beperkt zich tot emissies van CO2, NOx, PM10 en SO2.

Hieronder volgen de belangrijkste redenen voor een onderneming om over emissies te rapporteren.