printheader.png

Milieueffecten van logistieke maatregelen

Bedrijven nemen strategische en operationele beslissingen, die mogelijk belangrijke positieve of nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De inrichting van de totale goederenstroom en logistieke profielen - zoals lokatiekeuze DC's, beladingsgraad, leveringstijden, leveringsfrequentie en vervoersmiddel (trein, LZV, binnenvaart)- hebben een sterke invloed op de emissies van het logistieke proces. Ook de inzet van duurzame voertuigtypes (electrisch, CNG, aardgas) kan grote invloed hebben op de emissiereductie.