printheader.png

Strategische beleidsontwikkeling van emissiereductie

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om hun emissies te reduceren om daarmee hun voortbestaan te verzekeren. Bedrijven kunnen ook hun strategische positie in de markt en keten versterken.

De Lean and Green koploper bedrijven tonen aan dat het lonend is om duurzaamheid in de (logistieke) strategie van het bedrijf te verankeren. De Lean and Green bedrijven streven een doelstelling van 20% CO2 reductie in 2012 na, en hebben dit vertaald in een operationeel plan van aanpak.

In het inkoop- en marketing beleid worden beslissingen genomen met verreikende gevolgen voor de emsissies in de logistiek zonder dat men zich daar bewust van is.
In Green Tender geven bedrijven in hun inkoopprocessen aan hoe duurzame afwegingen voor de logistiek kunnen worden gemaakt. En middels Green Order maken bedrijven transparant hoe het bestelgedrag van klanten kan bijdrage aan een duurzaam logistiek proces.