printheader.png

Afbakening met andere activiteiten

Bedrijven vormen een geheel en bedrijfsactiviteiten zijn vaak sterk met elkaar verweven. Wanneer de emissies van logistieke activiteiten worden berekend, is het belangrijk dat er een duidelijke grens bestaat tussen die logistieke activiteiten en andere activiteiten (bijvoorbeeld productie). Hierbij is het van belang te voorkomen dat dubbeltellingen ontstaan of bepaalde activiteiten ten onrechte niet worden meegenomen.

Het begrenzen van logistieke activiteiten kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van organisatorische afspraken binnen een onderneming.