printheader.png

Directe emissies (scope 1)

Directe emissies of scope 1-emissies zijn de emissies door de activiteiten die een onderneming zelf uitoefent. Bij logistieke activiteiten gaat het om emissies van de eigen vloot of andere, door het bedrijf zelf uitgevoerde, logistieke activiteiten. Emissies die eerder in de energieketen worden uitgestoten, zoals emissies bij de opwekking van elektriciteit, maken geen deel uit van de scope 1-activiteiten.