printheader.png

Emissies van fijnstof

Fijnstof komt voort uit diverse oorzaken: de verbranding van fossiele brandstoffen, de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek bij het wegvervoer, en slijtage van bovenleidingen en koolsleepstukken bij treinen.

Het aandeel van fijnstofemissies van andere bronnen dan brandstofverbranding zal in verhouding toenemen, onder meer omdat de verplichte Euronormen steeds strenger worden bij vrachtauto’s. Bij andere transportmodaliteiten zoals binnenvaart en zeeschepen zijn vergelijkbare ontwikkelingen. Bij de berekening van de uitstoot van fijnstof wordt dan ook aanbevolen om zowel de emissies van fijnstof door brandstofverbranding als die van andere oorzaken mee te nemen in de berekening.

Een aantal emissies kunnen beter niet in de berekening worden opgenomen omdat zij in verhouding erg klein zijn:

Emissies verbonden aan de bouw van transportmiddelen en –infrastructuur worden in de berekeningen niet meegenomen omdat betrouwbare informatie hierover nog te beperkt is.