printheader.png

Het meten van emissies in logistieke ketens

Logistieke beslissingen hebben dikwijls een effect op logistieke activiteiten stroomopwaarts en afwaarts in de logistieke keten. Het verminderen van emissies in één schakel kan de emissies van de totale keten verhogen. Het is daarom belangrijk om in de evaluatie van verbeterprojecten het effect op de hele keten mee te nemen.