printheader.png

Annex C - Bestaande procedures

De meest toonaangevende procedures zijn deze van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de International Organization for Standardization (ISO), het Greenhouse Gas Protocol Initiative van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het World Resources Institute (WRI).

Het IPCC is een wetenschappelijke intergouvernementele organisatie die is opgericht door de United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO). Deze organisatie bundelt en publiceert de verschillende inzichten op het gebied van klimaatverandering, de impact ervan op het milieu en socio-economische systemen en maatregelen. Dit om enerzijds de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, anderzijds om ons aan te passen aan klimaatverandering. Een andere taak van het IPCC is het bepalen van procedures voor het opstellen van landelijke emissieregisters. De IPCC ontwikkelt geen procedures op het niveau van bedrijven maar de door haar ontwikkelde procedures, handleidingen en data hebben wel een belangrijke invloed op procedures die door andere organisaties zijn ontwikkeld.

Het Greenhouse Gas Protocol Initiative werd opgericht door het World Business Council for Sustainable Development en het World Resources Institute samen met een aantal NGO’s, waaronder het WWF en een aantal bedrijven, waaronder Shell. Doelstelling van de organisatie is het ontwikkelen van procedures en handleidingen voor het berekenen en rapporteren van broeikasgassen. Naast sectorspecifieke protocols zijn de Corporate Accounting and Reporting Standards (Corporate Standard) en de Project Accounting Protocol and Guidelines standaarden die door tal van andere organisaties worden aanvaard.

De International Organization for Standardization (ISO) heeft verschillende procedures uitgewerkt. In 2006 heeft de organisatie ook de Corporate Standard als basis gebruikt voor ontwikkeling van de ISO 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. Daarnaast heeft de organisatie ook een Memorandum of Understanding getekend met de WBCSD en de WRI voor de gemeenschappelijke promotie van wereldwijde standaarden.

Naast deze organisaties zijn er tal van organisaties die een rol spelen in de promotie van het berekenen en communiceren van emissies op bedrijfs- en productniveau. Voorbeelden hiervan zijn de Carbon Disclosure Project, het Global Reporting Initiative en landelijke initiatieven zoals de Carbon Trust in het Verenigd Koninkrijk of de California Climate Action Registry. De meeste van deze organisaties verwijzen naar de Corporate Standard als basis voor de berekeningen van emissies.

Op het gebied van de berekening van emissies van logistieke activiteiten is er minder eenduidigheid. Er is een beperkt GHG-protocol uitwerkt voor mobiele bronnen en in verschillende, meer algemene procedures wordt er soms in zeer beperkte mate iets over opgenomen. Daarnaast zijn er in verschillende landen waaronder Japan, Frankrijk (ADEME), Zweden (NTM) en de USA (EPA) procedures ontwikkelen voor het berekenen van emissies van transportactiviteiten. Ook hebben een aantal grote transportbedrijven hun eigen methodologie ontwikkeld. Binnen het Europees Normalisatie Instituut, CEN, wordt gewerkt aan een procedure voor het berekenen van transportemissies.

Deze procedures zijn conform de Corporate Standard van het Greenhouse Gas Initiative. Deze Corporate Standaard is beschikbaar op de website van de het Greenhouse Gas Protocol Initiative, zie www.ghgprotocol.org/standards.