printheader.png

Annex D - Conversiefactoren brandstoffen

In onderstaande tabel zijn conversiefactoren gegeven voor het omrekenen van de verschillende eenheden waarin een hoeveelheid brandstof kan zijn uitgedrukt, naar liters. Deze factoren kunnen verschillen per brandstof, daarom zijn zij gegeven per brandstoftype. Het aantal liters brandstof wordt berekend door de hoeveelheid brandstof in een bepaalde eenheid te vermenigvuldigen met de conversiefactor van de betreffende eenheid. Een rekenvoorbeeld:

De totale hoeveelheid verbruikte diesel is 300 MJ. Het aantal liters diesel wordt dan als volgt berekend:
300 MJ x 0,028 liter/MJ = 8,4 liter, waarbij 0,028 is afgelezen uit onderstaande tabel.

Elektriciteitsverbruik is uitgedrukt in kWh, soms zal dit echter gegeven worden in MJ. Ook deze eenheden kunnen in elkaar worden omgerekend, dit gebeurd op basis van de volgende formules:
1 kWh = 3,6 MJ
1MJ = 0,28 kWh