Als eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen van het berekenen en het rapporteren van emissies helder te krijgen. Op basis van deze doelstellingen worden de aanpak en het vereiste detailniveau bepaald. Het is daarbij raadzaam om in deze fase ook rekening te houden met de beschikbare informatie.

De redenen waarom bedrijven hun emissies van logistieke activiteiten berekenen, zijn:

  • strategische beleidsontwikkeling van de emissie reductie van de organisatie (op logistiek gebied)
  • rapportage van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie
  • inzicht krijgen in de milieueffecten van operationele wijzigingen in de logistiek
  • het verstrekken van emissiedata aan klanten en andere partijen