Het vrijwillig registreren van emissies zal in de toekomst sterk toenemen. Ook het verstrekken van emissiegegevens aan klanten (zie Green Order) en andere partijen zal flink groeien. Oorzaken? Steeds meer bedrijven willen inzicht krijgen in de uitstoot van hun leveranciers. Sommige transportbedrijven geven hun klanten de mogelijkheid om hun goederen CO2-neutraal te vervoeren.