Bedrijven nemen strategische en operationele beslissingen, die mogelijk belangrijke positieve of nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De inrichting van de totale goederenstroom en logistieke profielen - zoals lokatiekeuze DC's, beladingsgraad, leveringstijden, leveringsfrequentie en vervoersmiddel (trein, LZV, binnenvaart)- hebben een sterke invloed op de emissies van het logistieke proces. Ook de inzet van duurzame voertuigtypes (electrisch, CNG, aardgas) kan grote invloed hebben op de emissiereductie.