Bedrijven kunnen besluiten om over hun emissies – en de inspanningen om emissies te beperken – te rapporteren. Dit kan bijvoorbeeld in jaarverslagen, of in rapportages aan bepaalde klanten of leveranciers. De rapportages kunnen naast CO2-gegevens ook gegevens over andere emissies bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan luchtvervuilende emissies zoals fijnstof of stikstofoxiden. Ook worden soms andere aspecten meegenomen, zoals bodemverontreiniging, waterverontreiniging, geluidshinder, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden. Deze handreiking beperkt zich tot emissies van CO2, NOx, PM10 en SO2.

Hieronder volgen de belangrijkste redenen voor een onderneming om over emissies te rapporteren.

  • Het maakt deel uit van het beleid van het bedrijf om hierover te communiceren (bijvoorbeeld in het kader van Duurzaam Ondernemen, een cradle to cradle-benadering, MVO of Corporate Social Responsibility (CSR)).
  • Het is commercieel interessant voor het imago van het bedrijf om te communiceren over de doelstellingen, het beleid en de realisaties op het gebied van milieu.
  • Klanten vragen om zowel algemene als concrete informatie over emissiegegevens. Zo vragen meer en meer verladers en ontvangers van goederen om inzicht in de carbon footprint van logistieke dienstverleners.
  • Sommige bedrijven willen de door hen veroorzaakte emissies compenseren en/of carbon neutraal maken (klimaatcompensatie of carbon offset).
  • Sommige investeerders willen alleen investeren in bedrijven die een beleid hebben ontwikkeld om hun carbon footprint te verminderen.
  • Het zichtbaar maken van verbeteringen motiveert medewerkers om actief deel te nemen in projecten en bevordert de continuïteit van verbeterprojecten.