Het programma Duurzame Logistiek kent de volgende concrete doelstellingen voor 2012:

  • Het netwerk Duurzame Logistiek telt 250 koplopers op het gebied van duurzame logistiek
  • Bij de betrokken bedrijven zijn concrete en aantoonbare CO2-besparingen van minstens 20% gerealiseerd
  • 15 gemeenten en één provincie maken ook deel uit van het netwerk
  • Er is een geformaliseerd en toonaangevend 'Lean and Green Label', waaraan gemeenten privileges verbinden
  • Er is een pragmatische Duurzame Logistiek 'toolkit' ontwikkeld
  • Kennis over en ervaringen met Duurzame Logistiek zijn gemakkelijk en kosteloos (via internet) toegankelijk
  • Het programma Duurzame Logistiek zorgt voor een proactieve aansluiting met andere initiatieven, in zowel Nederland als Europa
  • Het programma Duurzame Logistiek ontwikkelt samen met bedrijven initiatieven die bijdragen tot het verduurzamen van de logistieke stromen, zoals Green Order, Green Tender en pilots in duurzame stedelijke distributie.

Verschillende organisaties hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen en testen van deze handreiking. Een overzicht van deze organisaties vindt u in Annex F